نشرنهادگرا " کتاب مناسبات مدیریتی کنسرسیوم وصنعت نفت ایران" را در قالب هفت گفتگو با مذاکره کنندگان ایرانی کنسرسیوم به کوشش دکتر غلامحسین حسن تاش وهمکاران منتشر کرد.

2018/02/12

محسن ایزدخواه مدیر مسئول انتشارات نهادگرا در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد ویژگی های این کتاب اظهار داشت:  

از یکصد و چهارسال پیش که انعقاد قرارداد دارسی برای تولید نفت در ایران آغاز شد همواره تاریخ صنعت نفت ایران علیرغم اهمیت این صنعت عظیم و آثار تعیین کننده آن بر همه شئون کشور،تاریخ این صنعت آن طور که شایسته و بایسته همه این تحولات است ثبت و ضبط و مورد پردازش قرار نگرفته است. شاید سیاست زدگی جامعه ایران موجب شده باشد مواردی که نفت با سیاست ارتباط بسیار نزدیک پیدا کرده است بیشتر مورد توجه مورخین و پژوهشگران قرار گرفته باشد.  برای نمونه به نهضت ملی شدن نفت و آثار و تبعات آن بیشتر پرداخته شده اما بسیاری از مسائل مهم این صنعت مورد غفلت قرار گرفته و بسیاری از خاطرات و وقایع و مسائل مهم در این صنعت تنها در سینه ها باقی مانده است.

نشر نهادگرا به منظور بهره مندی بیشتر آیندگان از ماجراها و تجربیات تاریخ این صنعت در خصوص روابط میان کنسرسیوم نفتی (بعد از شکست نهضت ملی و سقوط دولت ملی دکتر مصدق) بر این مهم متمرکز شد.
مدیر انتشارات نهادگرا در ادامه اظهار داشت براساس چنین رویکردی  گروه اقتصاد انرژی موسسه مطالعات دین و اقتصاد به سرپرستی جناب آقای دکتر غلامحسین حسنتاش که نزدیک چهار دهه در حوزه مسائل نفت واقتصاد انرژی فعالیت داشته است و از جمله کارشناسان پاک دست و به نام در این صنعت است درخواست نمود که با تجهیز تیمی پر انرژی ومتخصص روند مذاکرات قرارداد کنسرسیوم با دول خارجی را که به قرارداد امینی- پیج نیز معروف شد مورد واکاوی و بررسی کارشناسانه قرار دهد. این فرایند که با تمرکز بر دانش ضمنی و اطلاعات نانوشته هفت تن از افرادی که از زوایای مختلف در جریان ساز و کارهای اداری- فنی مربوط به قرارداد معروف به کنسرسیوم بودند در قالب گفتگویی ساخت یافته با آقایان: دکتر پرویز مینا ، مهندس همایون مطیعی، مهندس محمد همدانی زاده، مهندس قباد فخیمی، مهندس حسینعلی حجاری زاده ، مهندس حسن آگهی، و مهندس تقی بنی ریاح (که در متن گفتگو به جایگاه و مسئولیت  هریک از این بزرگوران در شرکت ملی نفت وگروه مذاکره کننده اشاره شده است ) به انجام رسید و به خوبی در این گفتگو ها نحوه تنظیم روابط میان کنسرسیوم نفتی و طرف ایرانی قرارداد در شرکت ملی نفت که کمتر به آن پرداخته شده است، تبیین و متمرکز شده است. دکتر سید غلامحسین حسنتاش و تیم همراه در بخش پایانی این کتاب در قالب جمع بندی این گفتگو ها از ابعاد مختلف سیاسی، بسترهای مذاکره و جایگاه ایران در آن، ویژگی های تیم مذاکره کننده و عملکرد کنسرسیوم را به خوبی تشریح نموده اند.
وی در پایان گفت دانش پژویان و تمام افرادی که علاقمند برای دست یافتن به متن کامل این کتاب هستند می توانند برای تهیه آن که به زودی در سراسر کشور توزیع خواهد شد به کتاب فروشی های معتبر مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 88905607  ابتیاء فرمایید. 
 


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : استاد علی رضا قلی و دکتر علی عرب مازار یزدی
زمان : 

پخش آنلاین سخنرانی از طریق اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

din_o_eghtesad

پنج شنبه 25 اردیبهشت ساعت 14 الی 16


مکان : 

---------------------------

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: