جلسه اقتصاد ایران پنج شنبه 25 آبان با حضور آقایان دکتر محمد ستاری فر، دکتر محمد حسین شریف زادگان و محسن ایزدخواه پیرامون توسعه اقتصادی، چشم اندازهای رفاه اجتماعی، نیم نگاهی به وضعیت صندوق های تامین اجتماعی

2017/11/13

مخاطره آمیز شدن وضعیت منابع مالی وجه غالب صندوق های بیمه ای در کنار بی اعتنایی  به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و انحلال وزارت رفاه و تامین اجتماعی در کنار بی توجهی به مساله عدالت وضعیتی را به وجود آورده که امروز نظام عالی تصمیم گیری کشور در کنار دو چالش بزرگ محیط زیست و آب چالش بزرگ صندوق های بیمه ای را در دستور کار قرار داده . موسسه مطالعات دین و اقتصاد در راستای مسئولیت های مدنی خود و به منظور روشنگری و بیان دیدگاه صاحب نطران حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نشستی را با حضور آقای دکتر محمد ستاری فر( مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و یکی از طراحان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و آقای دکتر محمدحسین شریف زادگان (اولین و زیر رفاه و تامین اجتماعی) و آقای محسن ایزدخواه(معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی) به شرح ذیل برگزار می نماید.

توسعه اقتصادی – تامین اجتماعی
دکتر محمد ستاری فر

چشم اندازهای رفاه اجتماعی

دکترمحمد حسین  شریف زادگان


نیم نگاهی به وضعیت صندوق ها
آقای محسن ایزدخواه
 
زمان:پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 از ساعت 14الي 16:30
مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر حسین درودیان / "مدرس اقتصاد دانشگاه تهران"
زمان : 

پنجشنبه 22 آذرماه 1397 از ساعت 14 الی 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: